Rettigheter

Rettigheter

Når du har en fotfeil, har du enkelte rettigheter som skal kompensere for at du har en funksjonshemming. Nedenfor har vi lenket til de stønadene som er vanligst å søke på igjennom NAV:

Ønsker du råd ellers tips kan du ta kontakt med styret på post@fotfeilforeningen.no